Integritetspolicy

ChangeGroup Swedens integritetspolicy

 

Vad är syftet med detta dokument?

ChangeGroup Sweden respekterar din integritet och lägger stor vikt vid att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy informerar dig om hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter när du besöker vår websida och hur du som kund är skyddad av lagstiftningen.

Denna integritetspolicy tillhandahålls i länkformat vilket innebär att du kan klicka på respektive underrubrik för att komma till respektive avsnitt. Vänligen använd också ordlistan som hjälp vid behov.

 1. VIKTIG INFORMATION OCH VILKA VI ÄR
 2. UPPGIFTERNA VI SAMLAR IN OM DIG
 3. HUR ÄR PERSONUPPGIFTERNA OM DIG INSAMLADE?
 4. HUR VI ANVÄNDER DINA PERSONUPPGIFTER
 5. INFORMATION OM DINA PERSONUPPGIFTER
 6. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR
 7. DATASÄKERHET
 8. DATALAGRING OCH BIBEHÅLLANDE AV PERSONUPPGIFTERNA
 9. DINA JURIDISKA RÄTTIGHETER
 10. ORDLISTA

 

1. Viktig information om vilka vi är

ChangeGroup Sweden AB. Organisationsnummer: (556835-1646) är en del av en företagsgrupp som är registrerade under moderbolaget ChangeGroup International PLC i Storbritannien. Dessa ChangeGroup företag refereras nedan till ”oss” eller ”vår”

Syftet med denna integritetspolicy

Denna integritetspolicy syftar till att tillhandahålla information om hur ChangeGroup Sweden samlar in och behandlar personuppgifter genom användandet av denna webbsida, samt den information du kan tänkas tillhandahålla bolaget genom att till exempel använda ChangeGroup Swedens internetbaserade valutatjänst.

Denna webbsida är ej avsedd för personer under 18 år, och ChangeGroup Sweden samlar ej in information om barn avsiktligt.

Det är viktigt att du som användare av ChangeGroup Swedens Webbsida läser denna integritetspolicy tillsammans med ytterligare policys vi kan tänkas tillhandahålla vid särskilda tillfällen när vi samlar in och bearbetar information om dig som kund, så att du vid var tidpunkt är införstådd med hur och varför vi använder informationen om dig. Denna integritetspolicy är ett komplement till andra policys och är ej avsedd att åsidosätta dessa.

För att överensstämma med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 ”Dataskyddsförordningen” och andra dataskyddslagar, agerar ChangeGroup Sweden (”Bolaget”) som Personuppgiftsbiträde och ansvarar för dina personuppgifter och följer därmed gällande dataskydds och integritetslagar inom Europeiska Unionen.

ChangeGroup Swedens Webbsida omfattas av gällande dataskyddslagar och där finns också Bolagets integritetspolicy publicerad.

Om du som kund har frågor som rör denna integritetspolicy, inklusive hur du utövar dina legala rättigheter, eller önskar utöva dina legala rättigheter,  vänligen kontakta ChangeGroup Sweden AB i första hand i enlighet med kontaktuppgifterna nedan. Du som kund har vid var tidpunkt också rätt att vända dig vidare med eventuella klagomål till behörig tillsynsmyndighet, i Sverige är det Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontaktuppgifter:

ChangeGroup Sweden AB
Adress: Drottninggatan 65,
111 36 Stockholm, Sverige
E-post: GDPR@changegroup.se

Förändringar i integritetspolicyn eller i dina personuppgifter

Den här Integritetspolicyn är senast uppdaterad 1 October 2023.

Det är viktigt att de personuppgifter som bolaget har om dig som kund vid var tidpunkt är korrekta och uppdaterad. Vänligen kontakta oss om dina personuppgifter förändras under perioden du är kund hos oss.

Länkar till tredje part

Denna webbsida kan komma att innehålla länkar till en tredje part, plug-ins eller applikationer. Genom att klicka på dessa länkar eller applikation kan information om dig som kund samlas in eller delas av tredje part. ChangeGroup Sweden har ingen kontroll över de webbsidor som tredje part tillhandahåller, och har heller inget ansvar för integritetsrelaterad information på dessa webbsidor. När du som kund lämnar vår websida rekommenderar vi att du läser integritetspolicyn på varje webbsida du besöker.

2. Informationen vi samlar in om dig

Personuppgifter eller personlig information avser all information om en individ som leder till att personen i fråga kan identifieras. Det avser dock ej personuppgifter som har blivit raderade (så kallad anonym data)

Vi kan komma att samla in, använda, lagra och överföra olika former av information om dig som har sammankopplats enligt nedan:

 • Identitetsrelaterade data inkluderar förnamn, efternamn, användarnamn eller annan liknande identifiering, som födelsedatum.
 • Kontaktinformation innehåller fakturaadress, leveransadress, e-postadress och telefonnummer. • Finansiella data inkluderar betalnings och kortinformation
 • Transaktionsdata inkluderar information om betalningar till och från dig samt ytterligare information om produkter och tjänster du har köpt från oss.
 • Tekniska data som inkluderar “internet protocol” (IP) adresser
 • Profildata inkluderar ditt användarnamn och lösenord, inköp eller ordrar skapade av dig  
 • Användardata inkluderar information om hur du använder vår webbsida, våra produkter och tjänster
 • Marknad och kommunikationsdata inkluderar huruvida du vill emotta marknadsföringsmaterial från oss och tredje part och hur du väljer att kommunicera med oss

Vi samlar, använder och delar också Aggregerad data som till exempel statistiska eller demografiska data för olika ändamål. Aggregerade data kan till exempel härledas från personuppgifter men anses inte som personlig data rent juridiskt, då den aggregerade datainformationen varken direkt eller indirekt avslöjar kundidentiteten. Som ett exempel kan vi använda din aggregerade data för att beräkna en procentandel av webbanvändarna som använder en specifik webbfunktion. Däremot om vi kombinerar eller sammankopplar aggregerade data med din personliga information så att vi direkt eller indirekt kan identifiera dig som kund, så behandlar vi informationen i enlighet med denna integritetspolicy.

ChangeGroup Sweden samlar inte in Särskilt kategoriserande personlig information om dig som kund (detta inkluderar information om ditt etniska ursprung, din religiösa uppfattning, sexuella läggning, politisk uppfattning, eventuellt fackmedlemskap, information om ditt hälsotillstånd samt geometrisk och biometrisk information) Vi samlar heller inte in någon som helst information om straffrättsliga domar eller begångna brott.

Om du inte kan eller vill tillhandahålla personlig information

När vi som företag av juridiska skäl måste samla in personliga data, eller enligt villkoren i ett kontrakt vi har med dig som kund och om du som kund inte tillhandahåller den information som vi efterfrågar kan detta leda till att vi blir oförmögna att infria avtalet vi har med dig, eller är på väg att teckna med dig (till exempel för varor och tjänster) Om så är fallet kan det komma att innebära att vi måste annullera en produkt eller tjänst du som kund har beställt av oss. Om så skulle vara fallet kommer vi dock att informera dig dessförinnan.

3. Hur samlas dina personuppgifter in?

Vi använder olika metoder för att samla in information från och om dig som kund genom:

- Direkt interaktion. Du kan komma att tillhandahålla oss din identitet, kontakt och finansiell information genom att fylla i ett formulär eller kommunicera med oss via vår webbsida, alternativt via post, telefon, e-post eller liknande. Detta inkluderar personlig information du tillhandahåller när du:

 • ansöker om våra produkter och tjänster
 • skapar ett konto på vår webbsida
 • prenumererar på våra tjänster och publikationer
 • efterfrågar marknadsföringsmaterial från oss
 • deltar i en tävling, reklamkampanj eller enkätundersökning
 • Ger oss återkoppling

- När du använder dig av vår webbsida föreligger möjligheten att vi automatiskt samlar in tekniska data om din utrustning och din webbnavigering. Vi samlar in denna data genom att använda så kallade ”Kakor” (Cookies), serverloggar och liknande teknologi. Det är också möjligt att vi emottar tekniska data om dig som kund om du besöker vår webbsida och använder våra cookies. För mer information, vänligen se vår cookies policy genom att klicka på länken.

- Tredje part eller publika tillgängliga källor. Det är tänkbart att vi emottar personlig information om dig från tredje part som anges enligt nedan:

 • Tekniska data från analysleverantörer eller leverantörer för sökinformation.
 • Kontakt, finansiell eller transaktionsdata från leverantörer rörande teknisk service, betalservice eller leveransservice.

Identitet eller kontaktdata från “datamäklare” (* företag som samlar in och sammanställer information om kunder och säljer informationen vidare till andra företag) eller ”aggregators” (*en webbplats eller ett program som samlar in relaterade ämnen och visar dem eller länkar till dem)

4. Hur vi använder dina personuppgifter

Vi kommer enbart använda dina personuppgifter när vi har lagligt rätt till det. De vanligaste anledningarna till att vi använder dina personuppgifter är i enlighet med nedanstående omständigheter:

 • När vi behöver administrera avtalet vi är på väg att ingå, eller har ingått med dig som kund.
 • När det är nödvändigt för oss från ett juridiskt perspektiv (eller den av tredje part) och ej står i strid med dina legala och fundamentala rättigheter som kund.
 • När ChangeGroup Sweden som företag måste följa en lagstadgad skyldighet

Generellt sätt använder vi oss inte av samtycke som rättslig grund när vi behandlar dina personuppgifter med undantaget av när tredje part skickar direktmarknadsföring till dig som kund via epost eller SMS. Du har som kund rätt att återkalla ditt samtycke rörande marknadsföringsmaterial när som helst genom att kontakta oss. Återkallandet av ditt samtyckte påverkar inte den informationen vi behandlat innan återkallandet.

Anledningen till att vi använder dina personuppgifter

Nedan i tabellen redogör vi för de olika sätt som vi avser att använda dina personuppgifter, och vilken rättslig grund vi baserar detta på.

Vänligen notera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter med anledning av mer än en rättslig grund, beroende på hur vi avser att använda dina personuppgifter. Vänligen kontakta oss 5 om du vill ha detaljerad information om den specifika rättsliga grund vi förlitar oss på när vi behandlar dina personuppgifter om mer än en rättslig grund är aktuell.

Marknadsföring

Vi strävar efter att erbjuda dig som kund valfrihet rörande vissa personuppgifter, speciellt avseende marknadsföring och annonsering. Vi har fastställt följande mekanismer för personuppgiftskontroller:

Erbjudanden från oss

Vi kan komma att använda din identitet, kontaktdata, tekniska data, användardata samt profildata för att skaffa oss en uppfattning om vad vi tror att du vill ha, behöver eller vad som skulle kunna vara av intresse för dig. Detta är hur vi avgör vilka produkter, tjänster eller erbjudanden som skulle kunna vara relevanta för dig (vi kallar detta marknadsföring)

Du som kund kommer att emottaga marknadskommunikation från oss om du har efterfrågat information eller har köpt varor hos oss, alternativt om du har tillställt oss dina personuppgifter när du deltagit i en tävling eller registrerat dina uppgifter för en reklamkampanj. I varje av dessa fall har vi en rättmätig anledning att använda dina personuppgifter.

Tredje-parts marknadsföring

Vi kommer att be om ditt medgivande innan vi delar dina personuppgifter med andra företag utanför företagsgruppen The ChangeGroup International PLC avseende marknadsföring.

Opting ut (Avanmälan)

Du kan när som helst be oss och tredje-part att sluta skicka dig marknadsföringsmaterial till dig genom att följa ”opt out” avanmälan-länken avseende all kommunikation rörande marknadsföring vi skickar dig, eller kontakta oss.

Om du aktivt väljer att inte emotta marknadsföringsinformation, så omfattas dock inte dina personuppgifter av den information som tillställts oss som ett resultat av ditt köp av våra produkter/tjänster, garantiregistrering, produkt/service upplevelse eller andra motsvarande transaktioner.

Cookies

Du kan ställa in din ”browser”/webbläsare på att avslå alla eller vissa webbläsarcookies, eller att webbläsaren ska varna när webbsidor ställer in eller får tillgång till cookies. Om du inaktiverar eller avslår cookies, observera då att vissa delar av denna webbsida kan komma att bli oåtkomlig, eller inte fungera som tänkt. För mer information om vår cookiepolicy, vänligen klicka på länken ”cookies policy”

Ändring av syftet

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för det syftet som vi samlar in dem, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda uppgifterna av en annan anledning och att anledningen är förenlig med det ursprungliga syftet. Om du vill få en förklaring över hur bearbetningen för det nya ändamålet är förenlig med det ursprungliga syftet, vänligen kontakta oss.

Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett icke-relaterat syfte, kommer vi att meddela dig och vi kommer att förklara den rättsliga grunden som ger oss tillstånd att göra detta.

Observera att vi kan komma att behandla dina personuppgifter utan ditt samtycke i enlighet med ovanstående regler där detta krävs eller tillåts enligt lag.

5. Information om dina personuppgifter

Vi kan behöva dela dina personuppgifter med parterna nedan för de ändamål som anges i tabellen i punkt 4 ovan.

- Intern tredje-part. Dessa inkluderar andra The Change Group International PLC företag och organisationer som fungerar som gemensamma personuppgiftsansvarig eller personuppgiftsbiträde och som är baserade i Australien, Österrike, Danmark, Estland, Frankrike, Finland, Tyskland, Spanien, Sverige, Storbritannien och USA.

- Extern tredje-part

 • IMX Software (UK) Ltd som tillhandahåller vårt säljstödsystem
 • Zen Managed Services som underhåller våra IT- tjänster
 • Pritesh Patel som tillhandahåller webbutvecklingstjänster
 • Professionella rådgivare inklusive advokater, banker, revisorer och försäkringsgivare som tillhandahåller olika professionella tjänster till oss

Vi kräver att alla tredje parter respekterar säkerheten avseende dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med gällande lagstiftning. Vi tillåter inte att våra tredje-part leverantörer använder dina personuppgifter för egna ändamål och tillåter endast att de behandlar dina personuppgifter för specifika ändamål och i enlighet med våra instruktioner.

6. Internationella överföringar

Vi överför inte dina personuppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Det är dock möjligt att om vi byter våra tjänsteleverantörer eller väljer en ny tjänsteleverantör kan dessa vara baserade utanför EES. Om så är fallet kommer vi att tillförsäkra att dessa leverantörer erbjuder en minst lika hög grad av skydd av dina personuppgifter genom att säkerställa att minst en av följande skyddsåtgärder införs:

 • Vi vidarebefordrar endast dina personuppgifter till länder som anses av Europakommissionen ge tillräckliga garantier för skydd av personuppgifter. För ytterligare detaljer, se Europakommissionen: "Tillfredsställande skydd av personuppgifter i tredje land"
 • När vi använder vissa tjänsteleverantörer kan vi komma att använda specifika kontrakt som godkänts av Europakommissionen, vilket ger personuppgifter samma skydd som det har i Europa. För ytterligare detaljer, se Europeiska kommissionen: ”Modellavtal för överföring av personuppgifter till tredje land”
 • När vi använder leverantörer baserade i USA kan vi överföra data till dem om de ingår i "Privacy Shield", vilket kräver att dessa leverantörer tillhandahåller liknande skydd för personuppgifter som delas mellan Europa och USA. För ytterligare detaljer, se Europeiska kommissionen: ”EU-USA: s sekretesskydd”

7. Datasäkerhet

Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter går förlorade, missbrukas, används på ett otillåtet sätt, ändras eller offentliggörs. Dessutom begränsar vi tillgången till dina personuppgifter till bolagets anställda, ombud, entreprenörer och andra tredje parter som har ett företagsrelaterat behov av informationen. Dessa behandlar endast dina personuppgifter enligt våra instruktioner, och omfattas av en sekretessplikt.

Vi har infört förfaranden för att hantera eventuella misstänkta personuppgiftsbrott och kommer att meddela dig och tillämplig tillsynsmyndighet om en överträdelse skett där vi är skyldiga att göra så enligt lag.

8. Datalagring

Hur länge kommer vi att använda dina personuppgifter?

Vi behåller bara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de syften vi samlade in dessa för, bland annat för att uppfylla alla lagar, redovisning och/eller rapporteringskrav.

För att bestämma lämplig lagringstid för personuppgifter, tar vi i beaktande personuppgifternas volym, natur och känslighet, den potentiella risken för skada från obehörig användning eller 9 avslöjande av dina personuppgifter, syftet med vilka vi behandlar dina personuppgifter och huruvida vi kan uppnå dessa syften på annat sätt samt tillämpliga lagkrav.

Detaljer om lagringstid rörande olika aspekter av dina personuppgifter finns i vår datalagringspolicy som du kan begära av oss genom att kontakta oss.

Under vissa omständigheter kan du be oss att radera dina personuppgifter: se Förfrågan avseende radering nedan för mer information.

Under vissa omständigheter kan vi anonymisera dina personuppgifter (så att det inte längre går att associera med dig) för undersökning eller statistiska ändamål, i så fall kan vi använda denna information på obestämd tid utan att vidare meddela detta.

9. Dina juridiska rättigheter

Under vissa omständigheter har du rättigheter enligt dataskyddslagen avseende dina personuppgifter. Vänligen klicka på länkarna nedan för att få veta mer om dessa rättigheter:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära korrigering av dina personuppgifter
 • Begära borttagning av dina personuppgifter
 • Invändningar mot behandling av dina personuppgifter
 • Begäran om begränsningar i behandlingen av dina personuppgifter
 • Begär överföring av dina personuppgifter
 • Rätt att återkalla samtycke

Om du önskar att utöva någon av dina rättigheter som anges ovan, vänligen kontakta oss.

Ingen avgift krävs vanligtvis

Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Vi kan dock komma att ta ut en rimlig avgift om din förfrågan är klart ogrundad, repetitiv eller överdriven. Alternativt kan vi komma att vägra att utföra din förfrågan under dessa omständigheter.

Vad vi kan komma att behöva från dig

Vi kan komma att behöva begära specifika uppgifter från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en säkerhetsåtgärd som säkerställer att personuppgifter inte 10 avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den. Vi kan också komma att kontakta dig för att fråga dig efter ytterligare information i samband med din begäran om att påskynda vårt svar.

Tidsgräns för att svara dig som kund

Vi har som ambition att svara på alla legitima förfrågningar inom en månad. Ibland kan det ta oss lite längre än en månad om din förfrågan är särskilt komplex eller om du har gjort ett flertal förfrågningar. Om så är fallet kommer vi att meddela dig och hålla dig informerad.

10. Ordlista

Rättmätiga intressen innebär att vi är intresserade av att bedriva och bedriva vår verksamhet så att vi kan ge dig den bästa servicen / produkten och den bästa och säkraste upplevelsen. Vi ser till att vi överväger och balanserar eventuella effekter för dig (både positiva och negativa) och dina rättigheter innan vi behandlar dina personuppgifter för våra legitima intressen. Vi använder inte dina personuppgifter för aktiviteter där våra intressen påverkar dig (såvida vi inte har ditt samtycke eller det är tillåtet enligt lag). Du kan få ytterligare information om hur vi bedömer våra legitima intressen i relation till eventuella konsekvenser för dig när det gäller specifika aktiviteter genom att kontakta oss.

Fullgörande av avtal innebär att bearbeta dina uppgifter där det är nödvändigt för fullgörandet av ett avtal som du har ingått, eller för att vidta åtgärder avseende din förfrågan innan du ingår ett sådant avtal.

Efterleva lagar och regler innebär att vi behandlar dina personuppgifter där så är nödvändigt för att följa lagar och regler som vi omfattas av.

Dina legala rättigheter

Du har legal rätt att:

Begära tillgång till dina personuppgifter (allmänt känd som en "begäran om databasåtkomst"). Genom databasåtkomst kan du få en kopia av de personuppgifter vi lagrar om dig och således kontrollera att vi behandlar dessa lagligt. För att få en kopia av de personuppgifter vi lagrar om dig vänligen kontakta: GDPR@changegroup.se

Begära korrigering av de personuppgifter vi lagrar om dig. Detta gör det möjligt för dig att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter vi lagrar korrigerade. Vi kan dock komma att behöva verifiera korrektheten i de nya uppgifterna du tillställer oss.

Begära borttagning av dina personuppgifter. Du kan be oss att radera eller ta bort personuppgifter som det inte finns någon rimlig anledning till att vi fortsätter att bearbeta. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort dina personuppgifter där du har utnyttjat din rätt att göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna (se nedan), där vi kan ha behandlat din information olagligen eller när vi varit skyldiga att radera dina personuppgifter i enlighet med lokal lagstiftning. Observera dock att vi kanske inte alltid kan tillgodose din begäran om radering på grund av specifika legala skäl som vi i så fall kommer att meddela dig i samband med din begäran om radering.

Invändningar mot bearbetning av dina personuppgifter där vi förlitar oss på ett legitimt skäl (eller tredje part) men det finns speciella omständigheter som gör att du som kund har 11 invändningar mot bearbetning av uppgifterna och anser att det påverkar eller inskränker på dina grundläggande rättigheter. Du har också rätt att invända mot att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföring. I vissa fall kan vi dock påvisa att vi har berättigade skäl att behandla den information som du anser inskränker på dina rättigheter.

Begära begränsningar av bearbetningen av dina personuppgifter. Du kan du be oss att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter vid följande scenarier: (a) om du vill att vi ska fastställa korrektheten i personuppgifterna (b) där vår behandling av personuppgifterna är olaglig men du vill inte att vi ska radera dem (c) där du vill att vi behåller uppgifterna även om vi inte längre behöver dessa men som du behöver för att etablera eller utöva rättsliga krav (d) du har invänt mot vår användning av dina personuppgifter, men vi måste verifiera om vi har rättmätiga skäl att använda den.

Begära överföring av dina personuppgifter till dig själv eller till en tredje part. Vi tillhandahåller dig eller en tredje part du har valt dina personuppgifter i ett strukturerat, uppdaterat och maskinläsbart format. Observera dock att denna rätt endast gäller för bearbetning som utförts med systemautomatisering och som baseras på ditt tidigare samtycke som lämnats till oss eller i enlighet med ett avtal vi tecknat med dig.

Återkalla samtycke när som helst när vi är beroende av samtycke för att behandla dina personuppgifter. Detta kommer emellertid inte att påverka den juridiska aspekten rörande behandlingen av personuppgifterna, baserad på det samtycke som utfärdats innan det återkallades. Om du återkallar ditt samtycke kan vi komma att ha problem att tillhandahålla vissa produkter eller tjänster till dig. Vi kommer att informera dig om så är fallet i samband med att du avser att du återkallar ditt samtycke.