Vad gör jag med min oanvända valuta då jag kommit tillbaka från resan?

Vi erbjuder återköp utan avgift med kvitto i alla våra butiker. Du behöver endast uppvisa original kvitto där det framkommer att din resevaluta inhandlats hos ChangeGroup. Observera att vi endast gör återköp av valutor i samma valörer som vi säljer. Har du frågor gällande vilka valörer vi kan köpa in vänligen kontakta vår kundtjänst på valuta@changegroup.se.

Om du har övriga frågor, kontakta oss via e-post: valuta@changegroup.se eller på telefon 08 411 12 22.