Villkor - Återköpsservice

Allmänna villkor för ChangeGroup Swedens produkt BuyBack Service

 

Produktinformation

BuyBack Service är en produkt som erbjuder kund en möjlighet att växla tillbaka delar av
överbliven valuta till den ursprungliga inköpskursen. Förutsättningarna för att ChangeGroup
Swedens produkt BuyBack Service ska kunna nyttjas redogörs för enligt nedan:

 • Du kan växla tillbaka hälften av den valuta som har blivit över till samma valutakurs som du köpte den för, upp till maximalt 10.000 SEK.
 • Återköpsservice som är köpt i Sverige kan användas i någon av våra butiker i Sverige.
 • Erbjudandet går inte att föra över till någon annan och är specifikt för transaktionen.
 • Återköps-transaktionen måste göras inom 30 dagar efter ursprungstransaktionen.
 • Återköp görs endast för utländsk valuta i sedlar (inga mynt), mot uppvisande av originalkvitto på ursprungstransaktionen. Vid köp med kort återbetalas via kontoinsättning.
 • Changegroup reserverar sig rätten att dra in återköpsgarantin eller ändra dess villkor när som helst utan förgående meddelande.
 • Återköp är inte möjligt om kursen har ändrats mer än 5% sedan köptillfället.
 • Återbetalning av återköpt valuta kommer att ske i enlighet med kunds ursprungliga betalningsmetod. Vid valutaköp med kort kan således återbetalningen medföra ett visst dröjsmål på upp till två till tre bankdagar och återbetalas via kontoinsättning. 

 

Ytterligare information om ChangeGroup Swedens produkt BuyBack Service

 • Återköp av valuta till den ursprungliga inköpskursen kan genomföras på samtliga av ChangeGroups växlingskontor under förutsättning att valutan ursprungligen är inköpt på något av ChangeGroup Swedens växlingskontor eller via ChangeGroup Swedens internetbaserade valutatjänst.
 • ChangeGroup Sweden förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka produkten BuyBack Service eller ändra dessa villkor utan föregående meddelande.
 • Erbjudandet kan ej överlåtas och är specifikt för valutan vid beställningen.